Léčivé mantry

Léčivé mantry

O mantrách jsem vůbec poprvé slyšela na jógovém festivale v Ostravě před třemi roky. Když jeden z lektorů na konci své lekce za doprovodu harmonia začal zpívat … nerozuměla jsem ani slovu. Netušila jsem, co která mantra znamená a nevěděla jsem, co to vlastně zpívám za slova. Nejdřív jsem se vlastně moc nechytala. Ale když jsem se se jednou dostala na vlnu té krásné energie v sále .. přišlo to přirozeně samo.

Shri ram 
jai ram 
jai jai ram
jai jai ram

Sita Ram Sita Ram

Mantra Sita Ram je spojena s hinduistické pověsti o bohyni Sítě a jejímu manželovi Rámovi. Rama je jedním z nejvýznamnějších převtělení boha Višnu, zatímco Sita je převtělením bohyně Lakšmi. Představují tak spojení dokonalého muže a dokonalé ženy a zpívání této mantry podporuje jejich ctnosti uvnitř nás samotných. Sita Ram je mantra harmonie, lásky, věrnosti a odvahy. 
 
Pavan Pavan Pavan Pavan
Par Para Pavan Guru
Pavan Guru Wahe Guru
Wahe Guru Pavan Guru
 
Mantra Pavan Guru je modlitbou k “božskému dechu” (Pavan), nositeli prány – životní energie.
 

Om Om Om

Sarvesham Svastir Bhavatu

Sarvesham Shantir Bhavatu

Sarvesham Poornam Bhavatu

Sarvesham Mangalam Bhavatu

… Om, Shanti, Shanti, Shanti

Každá mantra má svůj význam a každá v sobě nese obrovskou energii. Pro mně osobně ale mají největší význam mantry, které nejsou ani tak spojeny s určitými bohy a mýty, ale s věcmi, které se bez jakékoliv víry týkají nás všech. Tahle krásná mantra pro světový mír v překladu znamená zhruba:

“Kéž jsou všichni šťastní, kéž všichni žijí v míru, celistvosti a spokojeností.”
 
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

“Kéž jsou všechny bytosti šťastné a volné. Kéž i mé myšlenky, slova a činy přispějí ke štěstí a svobodě všech.”

Ardas Bhaee Amar Das Guru
Amar Das Guru Ardas Bhaee
Ram Das Guru Ram Das Guru
Ram Das Guru
Sachee Sahee
 
Modlitba pro vyplnění všech přání. Guru Ram Das představuje energii léčení, zázraků a požehnání. Guru Ram Das zase energii laskavosti a naděje v momentech, kdy máme pocit, že žádná naděje už neexistuje.
 
  • Aad Guray Nameh
  • Jugaad Guray Nameh
  • Sat Guray Nameh
  • Siri Guroo Dayvay Nameh

Aad guray nameh je mantrou vesmírné ochrany. V překladu mantra znamená:

“Klaním se pravdě, která existuje po celé věky. Klaním se velké božské moudrosti.”
 

Tohi Mohi

Mohi Tohi

Antar Kaisa

Mantra pro přivolání pozitivní energie a vesmírné jednoty. V překladu znamená:

“Já jsem ty. Ty jsi já. Jaký je mezi námi rozdíl?”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *